Jakub Slováček

Fotografie malebných krajin a architektury, ať už historické či moderní, jak z Evropy, tak i ze zbytku světa.